De motivatie achter de coachingtrajecten

Corona heeft de mensheid zwaar op de proef gesteld, kinderen mochten niet meer naar school, er werd aan avondklok in het leven geroepen, mensen konden hun geliefde hobbies niet meer uitoefenen, door de lockdown dook er meer en meer agressie op binnen huishoudens, om maar een paar voorbeelden te geven van zaken die een invloed hebben op ons algemene welzijn. Zelf merkte ik de nood op aan een goed gesprek, een vertrouwensband hebben met iemand, praktische manieren vinden om alles weer dragelijk te maken en op een positieve manier aan jezelf werken. Daarom ben ik me beginnen bijscholen en verdiepen in het geven van coaching op verschillende vlakken en ontwikkelde ik zelf enkele praktische coachingtrajecten.

Wat doet een kindercoach niet?

Een kindercoach is geen therapeut en stelt dus geen diagnoses. Hiervoor ga je best te raden bij een kinderpsycholoog of orthopedagoog.

Indien ik voel of merk dat ik de nodige hulp niet kan aanbieden of wanneer er geen klik is met het kind, zal ik dit tijdig aangeven en jullie zo goed mogelijk proberen doorverwijzen.

Fitcoaching

Een traject van 4 weken om jou op weg te helpen m.b.t. eetgewoontes, bewegingstrajecten en jezelf weer op de eerste plaats te leren zetten

Mensen kampen nog steeds vaak met gewichtsschommelingen, stress, mood swings, slecht slapen, minder bewegen enz. Tijd dus om al deze aspecten eens grondig te analyseren en samen te kijken waar ik jou kan begeleiden naar een gezondere levensstijl. Via het ‘Fitcoaching’ traject wil ik zoveel mogelijk mensen helpen door het aanbieden van een praktische werkbijbel (incl. eetdagboek, mood-dagboek, beweegdagboek en groeiproces) alsook 1 op 1 check-in momenten met persoonlijke begeleiding op maat.

De BASIS van deze coaching draait om:

 • Je weer goed voelen in je vel
 • Je meer of anders doen bewegen
 • Anders koken
 • Jezelf leren aanvaarden
 • Weten hoe om te gaan met moeilijke momenten
 • Sterker in je schoenen staan
 • Dat zelfvertrouwen een flinke boost geven!
 • Tijd leren maken voor jezelf

Vertrouwensgesprekken

In het dagelijkse leven ben ik HR Adviseur en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Ik ervaar dat meer en meer dat mensen nood hebben aan een luisterend oor.

Niet iedereen is geholpen met het aanhoren van verschillende meningen, maar wil gehoord worden door iemand die luistert en laat merken dat wat je te zeggen hebt, er wel degelijk toe doet.

Zo kan het zijn dat je makkelijker kan praten met iemand die niet uit de naaste omgeving komt, waar je je veilig voelt en je jezelf op een ongedwongen manier kan uitdrukken.

Ik zal vooral actief luisteren, analyseren en je aanzetten tot nieuwe inzichten te komen, je kapstokken aanreiken om vanuit jouw kracht te werken en samen zoeken naar de weg die voor jou passend is voor een bepaalde situatie, vraag of gevoel.

Kindercoaching

Een praktisch en laagdrempelig ondersteuningstraject waarin we vertrekken vanuit de kwaliteiten en talenten van het kind.

Kinderen krijgen meer en meer te kampen met stress, verveling, slecht slapen, minder bewegen door alle multimedia, minder persoonlijke interactie met leeftijdsgenoten, laag zelfbeeld, pesterijen enz. Tijd dus om dit onder de loep te nemen en samen te kijken waar ik hen kan ondersteunen via dit traject.

Kindercoaching is het aanbieden van laagdrempelige, snel te bereiken hulpverlening waarbij ik als coach het kind zal ondersteunen. Ik ga oplossingsgericht te werk via verschillende methodieken, gesprekken, spel, beweging, creativiteit enz. We vertrekken vanuit de kwaliteiten en talenten van het kind en werken op zijn of haar tempo. Meestal bestaat een volledig traject uit een 6 tot 8-tal sessies.

Als kindercoach richt ik me op hulpvragen als;

 • Faalangst en angsten
 • Frustraties of woedeaanvallen
 • Verlies werken
 • Uiten van emoties
 • Onzekerheid of verlegenheid
 • Gepest worden
 • Aanpassen aan een nieuwe situatie (scheiding verwerken en aanvaarden,...)

Wilt u een eerste gesprek boeken of heeft u nog vragen?

Boek dan online een coachingtraject of vul onderstaand formulier in en dan kom ik zo snel mogelijk bij u terug